Máy tính Sắc Đẹp trí tuệ nhân tạo - Khám phá vẻ đẹp độc đáo của bạn

Máy Tính Sắc Đẹp

Chọn ảnh mà bạn muốn tính điểm đẹp.

※ Hình ảnh được sử dụng cho các phép tính sẽ bị xóa khỏi máy chủ.

Ví dụ về kết quả

Các phép tính của bạn cho kết quả sau

điểm sắc đẹp 65.6 Top 14.1%
điểm sắc đẹp 65.3 Top 14.6%
điểm sắc đẹp 62.1 Top 20.1%
điểm sắc đẹp 78.4 Top 2.5%

Máy tính Đẹp Mặt là gì?

Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi tính điểm hấp dẫn khuôn mặt bằng cách sử dụng API Face++. API này được đánh giá cao trong lĩnh vực công nghệ nhận dạng khuôn mặt và được công nhận vì độ chính xác cao của nó. Do đó, dịch vụ của chúng tôi có thể cung cấp điểm hấp dẫn khuôn mặt đáng tin cậy cho người dùng của chúng tôi.


Điểm hấp dẫn khuôn mặt trung bình được đặt ở 50. Điều này dựa trên phương pháp chung của việc tính điểm chuẩn, và điểm trên 50 thường được coi là cao. Cụ thể, một điểm trên 60 được coi là điểm hấp dẫn khuôn mặt rất cao. Điều này có nghĩa là cá nhân có các đặc điểm khuôn mặt vượt trội hơn so với người trung bình.


Hơn nữa, trên trang này, chúng tôi cũng cung cấp xếp hạng hàng ngày và hàng tháng dựa trên điểm hấp dẫn khuôn mặt của người dùng. Điều này cho phép người dùng hiểu cách điểm hấp dẫn khuôn mặt của họ so sánh với người dùng khác. Xếp hạng cung cấp một cách thú vị để bạn hiểu vị trí của mình, xem thay đổi hàng ngày và cạnh tranh với người dùng khác.


Dịch vụ của chúng tôi không chỉ cung cấp việc tính điểm hấp dẫn khuôn mặt, mà còn cung cấp nhiều cách để tận hưởng nó từ các góc độ khác nhau. Chúng tôi mời bạn sử dụng ứng dụng web này để kiểm tra điểm hấp dẫn khuôn mặt của chính bạn!